Professional Bussines & Information Technology

Adobe Photoshop & Web Design

Hyrje

Qëllimi i këtij trajnimi është aftësimi i studentëve në përdorimin e Adobe Photoshop (duke filluar nga veglat më bazike) dhe kuptimin e koncepteve themelore në web design

Pas përfundimit të trajnimit

Pas përfundimit të suksesshëm të trajnimit, studentët do të jenë në gjendje të punojnë në Adobe PhotoShop dhe të krijojnë një web design duke përdorur veglën Adobe Photoshop. Varësisht nga kreativiteti i studentit dhe manipulimi me fotografi, tekst, shapes do të tentohet të arrihet një dizajn më kualitativ.

Pre-rekuizitat

Për të kompletuar trajnimin me sukses, nga studentët pritet që të kenë njohuri themelore në përdorimin kompjuterëve siç janë Windows 7, 8, 8.1, 10  aplikacionet për shfletim të internetit (Internet Explorer, Firefox, Chrome) etj.

Kohëzgjatja e trajnimit
Trajnimi zgjatë 35 orë. 30 orë përfshihen ligjërata dhe ushtrime dhe 5 orë praktikë. Trajnimi kushton 99 Euro.
Trajner : Bsc Ditbardh Uka

Përshkrimi i detajuar i kursit gjendet këtu – Adobe Photoshop & Web Design
Për të shfaqur interesim, na kontaktoni në trajnime@probit-kos.com

Apliko Tani !