Professional Bussines & Information Technology

Ueb Faqe për DML

PROBIT përfundon me sukëses zhvillimin e Ueb faqes së re për Ministrinë e Drejtësis – Departamenti i Mjekësisë Ligjore-DML.

Kjo Ueb faqe është e kirjuar me CMS te avancuar, DML-ja tashmë në mënyr shumë të lehtë publikon informatat dhe dokumente të ndryshme. Ofrohet publikimi e lajmeve, buletinit, raporteve dhe statistikave të ndryshme, fotografive, informatave për DML-në dhe veprimtarin e saj, linqe të ndryshme,etj.

CMS-i i përdorur është i sigurt, i shpejt, i leht për përdorim dhe fleksibil

I zhvilluar sipas standardeve aktuale të Web-it, klienti i kënaqur me kualitetin.

Web faqja punon edhe për pajisje si telefon dhe tablet.

Klientitit i ofrohet mbështetje teknie afatgjate

Vizito faqën online në: DML